LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

25A Trần Nguyên Hãn – Nha Trang
Hotline: 091 353 3457 – 09 1425 2542
Email : zinzinfood@gmail.com
Facebook : fb.com/zinzinfood